Directie
De dagelijkse en zakelijke leiding wordt gevoerd door Edward Maatjes.
De artistieke leiding is in handen van Pamela Smits en Maarten den Hengst.
 
 
 
 

ANBI FC
 
 
 
Zakelijk

Stichting Vriendenconcerten is geoormerkt als culturele ANBI. De stichting beoogt het algemeen nut en heeft geen winstoogmerk.

Het vermogen van de stichting dient ter verwezenlijking van het doel van de stichting. De inkomsten worden gegenereerd uit kaartverkoop, fondsen, subsidies en donaties. De Stichting is belastingplichtig voor de omzetbelasting en vrijgesteld van de vennootschapsbelasting. De Stichting communiceert helder en transparant over de wijze waarop gelden worden geworven, de besteding van de middelen en beoogde resultaten. De Stichting onderschrijft de Governance Code Cultuur. De jaarrekening wordt opgesteld door Freen & Co accountantskantoor te Amsterdam, onder verantwoordelijkheid van het bestuur van de stichting.Voor onze ANBI- verslaglegging verwijzen wij u graag naar onderstaand vigerend beleidsplan met financi√ęle prognose en jaarrekening. Deze gegevens alsmede onze statuten zijn eveneens opvraagbaar bij de Stichting. Voor meer informatie stuur een e-mail aan¬†info@vriendenconceren.nl.

Downloads
 
DMC Firewall is developed by Dean Marshall Consultancy Ltd